Reglement

BC de Kantjils
Organiseert op zondag 4 februari 2018 te Wageningen
Het 11e KORT team toernooi
Website: http://www.kort-toernooi.nl
Sporthal: De Vlinder
Adres: Hollandseweg 7b
Plaats: Wageningen

Toernooileider : Alfred van der Meijde  (06-21627155)
Toernooicommissie :  Edith Panjer, Evert Jan Jacobsen, Emiel de Koning 
Toernooisecretariaat :  Alfred van der Meijde Johnsondreef 19 6716Dc Ede (06-21627155)
referee: geen
Betaling : rekeningnummer NL47INGB0002486254 tnv BC de Kantjils, Wageningen onder vermelding “KORT 2018 + " naam vereniging”
 
TOERNOOIBEPALINGEN
1. Algemeen
  a.  Het toernooi is goedgekeurd door regio Centrum en wordt gespeeld volgens het algemeen wedstrijdreglement, toernooireglement alsmede de geldende algemene en hierna vermelde specifieke bepalingen
2. Speelgerechtigd
  a.    Gerechtigd tot deelname zijn alle leden van Badminton Nederland of een bij de BWF aangesloten organisatie.
  b.    Het toernooi zal gespeeld worden in de categorieën 9 en recreanten
  c.    In de categorie 9: spelers die in het huidige seizoen geen vastspeler zijn in een team dat hoger speelt dan de 4e klasse of 2e klasse mannen competitie Regio Centrum.
  d.    3 speelniveau's beginners/gevorderden, gevorderden en competitie, bij inschrijving aan te geven. De toernooicommissie kan daar in overleg beargumenteerd van afwijken
 e.   Deelname vanaf 16 jaar  

3. Wedstrijdsysteem
  a.    Het toernooi wordt gespeeld volgens het poule - poule systeem.
  b.    Als er in totaal minder dan 12 teams inschrijvingen, vervalt het gehele toernooi.
  c.    Team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen (2 of 3 dames en 2 of 3 heren)   
  d.    Wedstrijden duren 12 minuten en de punten worden doorgeteld (Stoppen niet bij 21). 
   Voor een gewonnen partij krijg een team 3 punten en voor een gelijkspel 1 punt.
  e.    Elk team speelt in een poule van 4 teams tegen elk team een herendubbel, damesdubeel en twee gemengd dubbels.
  f.    Pauze van 13:15 tot 13:45
  g.    Na de pauze nieuwe pouleindeling aan de hand van de uitslagen van de vorige poulewedstrijden. De 4 `winnaars met de meeste punten konen uit in poule A, de 4 overige winnaars in poule B, de 4 nummers 2met de meeste in Poule C enz.
  h.    Er wordt gespeeld volgens de geldende spelregels met uitzondering van de bepalingen over de eindstand (spelregel 7).
4. Inschrijving
  a. Inschrijven is alleen mogelijk als compleet team, dus niet individueel
  b. Het inschrijfgeld is € 10,00 per speler. Het inschrijfgeld dient vooraf te worden voldaan op rekeningnummer NL47INGB0002486254 t.n.v. BC de Kantjils, Wageningen onder vermelding “FORT 2017 + naam vereniging”
  c. De inschrijvingen bij voorkeur inschrijven via Fort-toernooi.nl of anders mailen naar bc.de.kantjils@gmail.com deze worden op volgorde van ontvangstdatum geaccepteerd.
  d. De inschrijving sluit zondag 26 februari 2017 om 23.59 uur of eerder als het maximum aantal teams van 32 is bereikt
5. Speelzaal
  a. De wedstrijden worden gespeeld in Sporthal "de Vlinder", Hollandseweg 7b 6706KN Wageningen (0318-465210)
  b. Er wordt gespeeld op 16 banen.
6. Speeltijden
 Er wordt gespeeld op zondag 4 februari van 10.00 uur tot 17.00 uur.
7. Shuttles
  a. Er wordt wordt gespeeld met de YONEX MAVIS 300 slow.
  b. Shuttles worden beschikbaar gesteld. 
 
 
8. Prijzen
  a. Voor elk speelniveau zijn er 3 prijzen.
  b. Prijsuitreiking vindt plaats na afloop van het toernooi.
9. Pouleindeling
  a. Poules worden ingedeeld aan de hand van de opgegeven sterkte.
 
 
Copyright 2011 kort-toernooi - Regelement. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons